Home Projecten CV Publicaties Contact

mechtild hoing

onderzoek - advies - training

 

preventie seksueel geweld

 

Höing, M. (2019). 10 Jaar COSA. Onderzoeksrapportage ten behoeve van het 2e Lustrum. Utrecht: Reclassering Nederland

 

Höing, M. & Alards, A. (2019). Circles of Support and Accountbility. Een sociaal netwerk voor zedendelinquenten. Justitiele Verkenningen, 2019, 03, 44-61.

 

Höing, M. & Heemskerk, I. (2019). Flexibele Bruggenbouwer zoekt stevig fundament. Wat werkt bij de inzet van vrijwilligers binnen de reclassering? Den Haag: WODC.

 

Sondorp, E., Torregrosa, L., Höing, M., & Mebel, K. Te (2019). Procesevaluatie Pilot Halt- interventie Sexting. Den Haag: WODC.

 

Höing, M. ; Janssen, J.; Boer, A. & Liebregts, M. (2017). Red. Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit. Handboek voor professionals in zorg en welzijn. Bussum: Coutinho

 

Lijster-van Kampen, G. De; Vink, R.; Berlo, W. Van; Kuyper, A.; Boer, A. & Höing, M. (2017). Het Vlaggensysteem RJ. Rapportage implementatie outcome- en tevredenheidsonderzoek. Leiden/Utrecht/’s-Hertogenbosch: TNO, Rutgers, Movisie, Avans Hogeschool Expertisecentrum Veiligheid.

 

Höing, M., Bogaerts, S., & Vogelvang, B. (2017). Volunteers in circles of support and accountability: job demands, job resources, and outcome. Sexual Abuse, 29(6), 541-562.

 

Höing, M., Bogaerts, S., & Vogelvang, B. (2016). Helping sex offenders to desist offending: The gains and drains for cosa volunteers—A review of the literature. Sexual Abuse, 28(5), 364-402.

 

Höing, M., Vogelvang, B., & Bogaerts, S. (2017). “I Am a Different Man Now”—Sex Offenders in Circles of Support and Accountability: A Prospective Study. International journal of offender therapy and comparative criminology, 61(7), 751-772.

 

Höing, M. A., Petrina, R., Hare Duke, L., Völlm, B., & Vogelvang, B. (2016). Community support for sex offender rehabilitation in Europe. European Journal of Criminology, 13(4), 491-516.

 

Höing, M., Bogaerts, S. & Vogelvang, B. (2016). Volunteers in Circles of Support and Accountability. Job Demands, Job resources, and Outcome. Sexual abuse 29 (6) 541 - 563.

 

Höing, M. & Vogelvang, B. (2016). Safe community reintegration of sex offenders through Circles of Support and Accountability. In: Cima, M. (Ed.) Forensic Psychopathology and treatment. London/New York: Routledge.

 

Höing, M. (2015). Empowering Circles. Circles of Support and Accountability. Proefschrift. Tilburg: Tilburg University

 

Höing, M., Hare-Duke, L & Völlm, B. (2014). European Handbook. Circles of Support and Accountability.‘s-Hertogenbosch: Programmabureau Circles-NL/Circles4EU c/o   Avans,  Expertisecentrum Veiligheid.

 

Höing, M. & Vogelvang, B. (2013). Effecten van COSA in Nederland. Beknopte eindrapportage. ‘s-Hertogenbosch: Programmabureau Cirkels NL (p/a Expertisecentrum Veiligheid).

 

Höing, M. &  Van Oosten, N.(2010). Primaire preventie van seksueel geweld. In: Gijs, L.,  Gianotten, W., Vanwesenbeeck, I., & Wijenborg, P. (red). Seksuologie; Houten: Bohn  Stafleuh Van Loghum.

 

Höing, M., Jonker, M., & van Berlo, W. (2010). Juvenile sex offenders in a Dutch mandatory educational programme: Subtypes and characteristics. Journal of sexual aggression, 16(3), 332-346.

 

De Haas, S., Timmerman, G., & Höing, M. (2009). Sexual harassment and health among male and female police officers. Journal of Occupational Health Psychology, 14(4), 390.

Höing, M., Van der Vlugt, I., & Vos, A. (2008). Jouw leven, jouw keuze. Seksuele  empowerment  van meiden in kwetsbare posities. Utrecht: Rutgers Nisso Groep

Höing, M. (2007). Gezond en sterk in sekswerk. Evaluatie van weerbaarheidsprogramma’s voor  prostituees. Utrecht: Rutgers Nisso Groep.

Höing, M., Vanwesenbeeck, I., & Bakker, F. (2006). Girls’ Talk: seksuele empowerment voor meiden. Een studie naar de effectiviteit van een counselprogramma voor jonge meiden uit risicogroepen. Utrecht: RNG.

Höing, M. & van Berlo, W.(2006). Seksuele dwang. In:  F. Bakker & I. Vanwesenbeeck (red.),  Seksuele gezondheid in Nederland 2006 (157-166). Delft: Eburon.

Höing, M. & Berlo, W. van (2005). Protocol voor de opvang van slachtoffers van een  recente  verkrachting of aanranding in de regio Rotterdam. Utrecht/Rotterdam: Rutgers Nisso  Groep/CASA.

Höing, M., Bender, J. & van Berlo, W. Seksualiteit als revalidatiezorggebied.  Evaluatie van  een teamgerichte training voor revalidatiewerkers. In : Bender,  J., Höing, M.; van Berlo, W. (2005). Is revalidatie aan seks toe? Eindrapport.  Utrecht: Rutgers Nisso Groep.

Höing, M.;  Bender, J. & van Berlo, W. (2005). Seksuele problemen van revalidanten  en hun  partners. Onderzoeksverslag. In : Bender, J. ; Höing, M. ; van Berlo,  W. Is revalidatie aan seks toe? Eindrapport. Utrecht: Rutgers Nisso Groep.

Höing, M. & Vanwesenbeeck, I. (2004). Hulpverlening aan slachtoffers van seksueel  geweld: omvang, aard en kwaliteit. Tijdschrift voor seksuologie 28(1) 22 -  35.