Home Projecten CV Publicaties Contact

mechtild hoing

onderzoek - advies - training

 

preventie seksueel geweld

 

 

10 Jaar COSA Reclassering Nederland (2019). Factsheets ten behoeve van het 2e Lustrum van COSA. In opdracht van Reclassering Nederland.

COSA buiten justitieel kader (2018 - lopend). Proeftuinproject in het kader van stimuleringsprogramma ‘Koers en Kansen’ van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Projectleider via Avans Expertisecentrum Veiligheid.

Vrijwilligers binnen de Reclassering (2018 - 2019). Onderzoek naar de betekenis van goede praktijken in andere landen voor de Nederlandse Reclassering. Vergelijkend onderzoek naar de inzet van vrijwilligers bij reclasseringstaken in Ierland, UK, Zweden, Oostenrijk en Japan. In opdracht van het WODC.

Evaluatie Halt-interventie sexting (2017 -2019). Via van Montfoort betrokken bij de evaluatie van de nieuwe Halt-interventie “ Sexting”. In opdracht van het WODC.

COSA (2017- 2018). In opdracht van Reclassering Nederland analyse van geaggregeerde data over de methode COSA zoals aantallen, duur en uitkomst cirkels, en aantallen en kenmerken van deelnemers (kernleden) en vrijwilligers. Tweemaal jaarlijks is hierover gepubliceerd in een factsheet.

Lesboek “ Bespreekbaar maken seksualiteit” (2016 - 2017). Als redactievoorzitter samen met drie collega’s van Avans  leiding gegeven aan de ontwikkeling van een nieuw lesboek voor het HBO, waaraan in totaal 25 auteurs hebben meegewerkt.

Vlaggensysteem RJ (2015 - 2017). Als projectleider sturing gegeven aan een consortium van experts van Movisie, Rutgers en TNO in het kader van de ontwikkeling, proefimplementatie en evaluatie van het Vlaggensysteem voor de residentiele jeugdzorg, een methode die professionals ondersteunt bij het signaleren en bespreekbaar maken van seksueel gedrag en seksuele grenzen van jongeren.

Circles4EU; Circles together for safety (2010-2015). In twee door de EU gefinancieerde projecten promotieonderzoek verricht naar de methode COSA (Circles of Support and Accountability), waarbij vrijwilligers een veroordeelde zedendelinquent ondersteunen bij de terugkeer in de samenleving, met als doel het voorkomen van recidive.

Ontwikkeling COSA in Nederland (2009 - 2014). In de pilotfase van het het project COSA als uitvoerend onderzoeker: ontwikkelingsstudie,  evaluatie pilot, theoretische onderbouwing, evaluatie vrijwilligersinzet, outcome-evaluatie.

Leerstraf seksualiteit Rutgers (2007-2008). Onderzoek naar kenmerken van deelnemers aan de leerstraf seksualiteit voor jeugdige zedendelinquenten. In opdracht van Rutgers.

Gezond en sterk in sekswerk (2006 - 2007). Evaluatie weerbaarheidprogramma’s voor sekswerkers. In opdracht van Rutgers.

Omgangsvormen, werkbeleving en diversiteit bij de Nederlandse politie (2005-2006). Projectleider landelijke studie naar o.a. ongewenst gedrag. In opdracht van Rutgers.

Girls’ Talk (2004-2005). Effectevaluatie Girls’ Talk, een programma ter bevordering van seksueel gezond gedrag voor kwetsbare meiden. In opdracht van Rutgers.